3600
Chuyên Viên Phát Triển Tổ Chức Lĩnh Vực Tài Chính – Ngân Hàng
MÔ TẢ CÔNG VIỆC

– Đề xuất, tham mưu chiến lược, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực nhằm phục vụ chiến lược và kế hoạch kinh doanh của các các Khối/ Lĩnh vực đặc trách.

– Đầu mối phối hợp với các Trung tâm/Ban/Phòng xây dựng/sửa đổi/bổ sung: Sơ đồ tổ chức, Chức năng nhiệm vụ, Hệ thống cấp bậc nội bộ, Hệ thống chức danh, Định biên nhân sự, Mô tả công việc, Khung năng lực của các vị trí chức danh công việc thuộc Khối/ Lĩnh vực đặc trách.

– Đề xuất, tham mưu Ban Lãnh đạo phê duyệt ban hành/ Quản lý và tổ chức truyền thông, triển khai các chính sách, quy trình, liên quan đến quản lý lao động đảm bảo việc tuân thủ các chính sách, quy định pháp luật về lao động.

– Quản lý và triển khai công tác xây dựng Kế hoạch công việc; Xây dựng và quản lý hệ thống đánh giá nhân sự và tổ chức thực hiện, giám sát, đánh giá việc triển khai trong của Khối/Lĩnh vực đặc trách.

– Tổ chức triển khai thực hiện công tác đánh giá nhân sự theo định kỳ hoặc phát sinh. Đề xuất các hình thức khen thưởng, điều chuyển, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức; chấm dứt Hợp đồng/ Hợp đồng lao động đối với nhân sự thuộc Khối/Lĩnh vực đặc trách.

– Phân tích, đánh giá thực trạng bộ máy nhân sự và định hướng phát triển của Khối/Lĩnh vực đặc trách. Đề xuất phân bổ nguồn lực, đảm bảo sự phù hợp trong việc bố trí nhân sự, tổ chức hoạt động của các phòng/Ban.

– Phối hợp đề xuất kế hoạch xây dựng văn hóa doanh nghiệp, triển khai các chương trình truyền thông nội bộ nhằm mục đích gắn kết và phát triển nhân sự, quản lý và tổ chức thực hiện chương trình gắn kết nhân viên.

YÊU CẦU ỨNG VIÊN

–  Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành quản trị nhân lực, kinh tế lao động và các chuyên ngành liên quan
– Kinh nghiệm 03 năm trở lên tại vị trí tương đương Lĩnh vực Ngân hàng, Tài chính, Bảo hiểm, Quỹ
– Có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực nhân sự: kiến thức về mô hình tổ chức, định biên nhân sự, chế độ,..
– Kiến thức về xây dựng chương trình đào tạo, phát triển nhân lực
– Kiến thức về JDs, KPIs, Năng lực

QUYỀN LỢI

Mức lương hấp dẫn : thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực thực tế.
– Chế độ nâng lương linh hoạt; thưởng và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.
– Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, cầu tiến, đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, vật dụng… phục vụ tốt nhất cho công việc.
– Được đào tạo, nâng cao về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và các kỹ năng mềm khác.
– Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định Pháp luật và Tập đoàn.
– Phụ cấp ăn trưa 30.000 đồng/ngày công.

ứng tuyển
X

Hồ sơ Tân Hoàng Minh

Ứng viên download file hồ sơ tập đoàn và gửi trong quá trình ứng tuyển hoặc điền vào mẫu hồ sơ online sau đây: