Để có được trải nghiệm tốt nhất, quý khách vui lòng điền thông tin trên thiết bị desktop,laptop có màn hình lớn hơn.Xin cảm ơn ! Trở lại Trang tuyển dụng
Trở lại Trang tuyển dụng
tân hoàng minh
Hồ sơ ứng tuyển online
thông tin ứng viên
Mã số
Vị trí ứng tuyển
Ảnh 4x6
Tải ảnh lên
I. thông tin bản thân
Họ và tên (chữ in hoa)
Ngày sinh
Nơi sinh
Dân tộc
Tôn giáo
Giới tính
Số CMND/Hộ chiếu
Nguyên quán
Ngày cấp
Email
Nơi cấp
Điện thoại
Di động
Hộ khẩu thường trú
Nơi ở hiện tại
Thông tin người liên hệ khẩn khi cần
Tình trạng hôn nhân
Sức khỏe (có bị thương tật, bệnh nặng)
Mã số thuế TNCN
Số sổ BHXH
Loại hình làm việc
Bạn có thể làm việc bao nhiêu giờ một tuần?
Bạn có thể thường xuyên đi công tác?
Mức lương yêu cầu
Bạn có thể bắt đầu làm việc
Thông báo trước ngày
Bạn có quen ai làm việc tại Tân Hoàng Minh Group? (nếu có ghi rõ thông tin họ tên, vị trí)
Bạn biết được thông tin tuyển dụng của chúng tôi qua
Bạn đã từng dự tuyển vào Tân Hoàng Minh Group?
Tiếp theo
II. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
Thời gian
Từ
Đến
Tên trường
Chuyên ngành
Bằng cấp
Loại hình
đào tạo
Xếp loại
Chứng chỉ, các khóa đào tạo khác
Thời gian
Từ
Đến
Nơi cấp chứng chỉ/đào tạo
Chứng chỉ/khóa đào tạo
Xếp loại
Ngoại ngữ
Trình độ/điểm thi chứng chỉ
Nghe
Nói
Đọc
Viết
(Tốt, Khá, Trung bình, Yếu)
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Vui lòng liệt kê theo thứ tự thời gian ngược, công việc hiện tại kể trước
Từ
Đến
Tên công ty
Vị trí
Mức lương
Mô tả ngắn gọn các công việc và thành tích đạt được. Nếu là quản lý, ghi rõ số nhân viên đã quản lý.
Lý do nghỉ việc
Từ
Đến
Tên công ty
Vị trí
Mức lương
Mô tả ngắn gọn các công việc và thành tích đạt được. Nếu là quản lý, ghi rõ số nhân viên đã quản lý.
Lý do nghỉ việc
Từ
Đến
Tên công ty
Vị trí
Mức lương
Mô tả ngắn gọn các công việc và thành tích đạt được. Nếu là quản lý, ghi rõ số nhân viên đã quản lý.
Lý do nghỉ việc
Tiếp theo
IV. THÔNG TIN GIA ĐÌNH
Vui lòng liệt kê theo thứ tự thời gian ngược, công việc hiện tại kể trước
Họ và tên
Năm sinh
Giới tính
Quan hệ
Bằng cấp
Nơi làm việc
V. THÔNG TIN THAM CHIẾU
Vui lòng cung cấp tên, thông tin liên lạc và thông tin nghề nghiệp của hai người không phải người thân, biết rõ thông tin và quá trình làm việc của bạn, trong đó phải có một quản lý trực tiếp của bạn hiện tại hoặc gần đây nhất. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước khi liên hệ để tham khảo thông tin.
Người thứ 1
Họ và tên
Nghề nghiệp
Nơi làm việc
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Di động
Người thứ 2
Họ và tên
Nghề nghiệp
Nơi làm việc
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Di động
VI. NĂNG LỰC
Ưu điểm (phẩm chất, khả năng, kỹ năng nổi bật)
Các nguyện vọng của bạn về môi trường làm việc và chế độ đãi ngộ của công ty nếu được tiếp nhận chính thức
Tiếp theo
VI. NĂNG LỰC
Vui lòng viết cho biết vì sao bạn quan tâm đến việc vị trí ứng tuyển và những yếu tố nào cho thấy bạn phù hợp với vị trí này. Nêu một vài ví dụ để chứng minh. Bài viết dưới 300 từ.
Nhược điểm
VII. CAM KẾT
Tôi cam đoan rằng tất cả các thông tin cung cấp trên là đúng sự thật. Tôi chấp nhận việc điều tra, thẩm tra những thông tin cá nhân cần trong quá trình ra quyết định tuyển dụng. Tôi cam kết không kiện nơi mình đã từng làm việc, học tập hoặc những cá nhân cung cấp thông tin cho Tân Hoàng Minh Group trong quá trình thẩm tra.
Nếu bất kỳ thông tin nào tôi khai là không đúng hoặc không đầy đủ thì Tân Tân Hoàng Minh Group có thể từ chối tuyển dụng hoặc sa thải nếu tôi đã được tiếp nhận.
Hoàn thành