Chính sách nhân sự

Chế độ đãi ngộ

  • Thu nhập ở mức tương đối cạnh tranh trên thị trường lao động nói chung và so với các Tập đoàn Bất động sản nói riêng; thường xuyên được điều chỉnh căn cứ trên năng lực và kết quả công việc mỗi CBNV đạt được.
  • Thu nhập cố định và thu nhập bổ sung: căn cứ trên kết quả công việc kinh doanh của Tập đoàn và sự đóng góp của từng đơn vị, từng cá nhân.
  • Đảm bảo các chế độ của người lao động theo quy định của Pháp luật.
  • Được hưởng các chính sách phúc lợi khác như: đồng phục, nghỉ mát, khám chữa bệnh,….
  • Tập đoàn hỗ trợ kinh phí đào tạo và các phúc lợi xã hội

Chính sách lương

  • Tiền lương
  • Lương cơ bản
  • Lương kinh doanh
  • Phụ cấp trách nhiệm hoàn thành công việc

Chính sách dành cho nhân viên 

Với phương châm coi mỗi nhân viên là một cộng sự, đội ngũ  CBNV là nhân tố chủ yếu quyết định sự thành công của Tập đoàn, mục tiêu xây dựng Tập đoàn vững mạnh và chuẩn mực, Tập đoàn chú trọng công tác thu hút tuyển chọn nhân tài, phát triển và củng cố đội ngũ CBNV, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho từng CBNV. Điều này thể hiện thông qua việc Tập đoàn luôn tuân thủ tốt các quy định của Bộ Luật lao động, các chế độ, chính sách của Nhà nước, tạo những điều kiện thuận lợi cho CBNV yên tâm công tác, học hỏi, thăng tiến đồng thời giúp đời sống vật chất của cán bộ ngày càng được cải thiện.

Chính sách đối với nhân viên được thể hiện trong các quy định cụ thể sau:

* Chế độ lương và phụ cấp:

Lương cơ bản được nhận tùy theo chức danh và vị trí công tác theo hệ thống thang bảng lương do Chủ tịch – Tổng Giám đốc ký ban hành tính cạnh tranh cao, tùy theo kết quả kinh doanh hàng năm và của từng đơn vị, cán bộ nhân viên Tập đoàn còn được hưởng lương kinh doanh (thưởng năm dựa trên hiệu quả hoạt động kinh doanh và năng lực làm việc đóng góp từ cán bộ; được hưởng thưởng kinh doanh (incentive) đối với đội ngũ nhân viên kinh doanh theo các chương trình/chiến dịch bán từng thời điểm trong năm và các trợ cấp khác theo quy định của luật Lao động.

* Chế độ phúc lợi

Tổ chức khám chữa bệnh tổng thể cho toàn thể đội ngũ cán bộ nhân viên và chương trình khám sức khỏe nâng cao hàng năm dành cho các cấp quản lý của Tập đoàn là hoạt động được Tập đoàn Tân Hoàng Minh tiến hành thường niên nhằm thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm của lãnh đạo Tập đoàn đối với các chính sách phát triển nguồn nhân lực bền vững.

* Chế độ đồng phục:

Hàng năm cán bộ nhân viên Tập đoàn được may đồng phục (gồm bộ vest nam/nữ + áo sơ mi trắng)

Chế độ thưởng phát huy sáng kiến, nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ: 

Tập đoàn luôn quan tâm đến việc phát huy các sáng kiến, các việc làm tiết kiệm vật tư – chi phí, các ý tưởng trong đổi mới quy trình làm việc hay đổi mới công nghệ,… và có chế độ thưởng hết sức hấp dẫn.

* Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ:

Số ngày phép: 12 ngày/năm. Cán bộ nhân viên được hưởng thêm 1 ngày phép sau mỗi thâm niên 5 năm làm việc tại Tập đoàn .

Nghỉ lễ, Tết: theo đúng các quy định của Bộ Luật Lao động.

* Chế độ hỗ trợ đào tạo:

Tập đoàn Tân Hoàng Minh rất quan tâm đến công tác đào tạo, phát triển đội ngũ CBNV, coi đây là một trong những mục tiêu cơ bản trong công tác quản trị nhân sự Tập đoàn. Tập đoàn chú trọng vào các chương trình đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, chương trình đào tạo kỹ năng, các chương trình đào tạo nội bộ, đào tạo thuê ngoài….

* Cơ hội thăng tiến

Tân Hoàng Minh Group thực sự là một môi trường làm việc năng động, nhiều cơ hội thăng tiến, là nơi các bạn trẻ có điều kiện thể hiện, phát huy năng lực của bản thân mình.